Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Treść strony

Zadania organów nadzoru budowlanego

Zadania organów nadzoru budowlanego zostały określone w art. 84 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami).

Ust. 1. Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:

 1. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
 2. kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
 3. badanie przyczyn katastrof budowlanych;
 4. współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Ust. 2. Organy nadzoru budowlanego są obowiązane do:

 1. bezzwłocznego przesyłania organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego;
 2. prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2;
 3. prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i odawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostały określone w art. 83 wzmiankowanej ustawy Prawo budowlane.

Ust. 1. Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3), art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powoływany przez Starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jeżeli Starosta nie powoła Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego Starosta powołuje na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Starosta odwołuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

 1. w uzgodnieniu z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego albo
 2. na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W uzasadnionych przypadkach zakres działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego może obejmować więcej niż jeden powiat.

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Żwirek
 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2006-06-01 15:19
 • zmodyfikował: Sebastian Żwirek
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-21 12:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26955
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-21 12:23:46

Banery

 • strona GUNB