Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Treść strony

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZAKUP SAMOCHODU

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na zakup samochodu osobowego, na podstawie przyjętych kryteriów wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma działająca pod nazwą  GBG GOŁĘBIEWSKI Sp. z o.o. Sp. k. 83-200 Starogard Gd., ul. Lubichowska 141, Oddział 82-300 Elbląg, ul. Żuławska 19.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Żwirek
  data wytworzenia: 2016-04-08
 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2016-04-08 14:33
 • zmodyfikował: Sebastian Żwirek
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-08 14:34

zapytanie cenowe na zakup samochodu osobowego typu kombivan

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU PROCEDURY W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT. 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – W FORMIE ZAPYTANIA CENOWEGO

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:                      Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim

Adres pocztowy:       ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie (pokój nr 37)

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Sebastian Żwirek, telefon: 055 273 2774

e-mail: sekretariat@pinb-powiatnowodworski.pl lub inspektor@pinb-powiatnowodworski.pl

 

 

Rodzaj zamówienia:             dostawa

Tryb postępowania:             zapytanie cenowe

Określenie przedmiotu zamówienia:

zakup samochodu 5 – cio osobowego, spełniającego kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:
 • cena pojazdu                                                                          – 35%,
 • wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo kierowcy i pasażera        – 30%,
 • okres i warunki gwarancji                                                       – 15%,
 • termin realizacji zamówienia                                                   – 10%,
 • inne (wydłużenie gwarancji, ubezpieczenie pojazdu itp.)                  – 10%,
 1. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najlepsze warunki.
 2. Obliczenia ceny oferty należy dokonać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Cenę należy wpisać do oferty (załącznik nr 2).
 4. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, wyposażeniu i innych dodatkowych warunkach dostawy, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 

Termin składania ofert:       do dnia 07.04.2016

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w Powiecie Nowodworskim

ul. Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dwór Gdański

(pokój nr 37)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Żwirek
  data wytworzenia: 2016-04-01
 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2016-04-01 15:21
 • zmodyfikował: Sebastian Żwirek
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-08 14:35

załączniki do zapytania cenowego PNB.30002.1.2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Żwirek
  data wytworzenia: 2016-04-01
 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2016-04-01 15:27
 • zmodyfikował: Sebastian Żwirek
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-08 14:35
Przetarg na zakup samochodu 5-cio osobowego
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2007-02-13 09:01
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2007-02-27 11:50
 • zmodyfikował: Sebastian Żwirek
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-13 15:18
WYNIK POSTĘPOWANIA

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 84448
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-04-08 14:35:37

Banery

 • strona GUNB