Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

INFORMACJA

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE NOWODWORSKIM SKIEROWANA DO

WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim informuje, że od dnia 20 czerwca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku włącznie będzie możliwa legalizacja samowoli budowlanej, bez zastosowania  konsekwencji określonych w art. 48 – 49b aktualnie obowiązującej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 rokuj – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z   2006 roku Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), to znaczy bez uiszczenia opłat legalizacyjnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 lub art. 49 b ust. 5 tej ustawy. Obejmie ona obiekty budowlane, które zostały wybudowane bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia w okresie od dnia 1 stycznia 1995 roku do dnia 11 lipca 1998 roku, jeżeli przed dniem 11 lipca 2003 roku nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

 

Procedura zalegalizowania samowoli budowlanej została szczegółowo określona w ustawie z dnia 10 maja 2007 roku – O zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2007 roku Nr 99, poz. 665 – z dnia 5 czerwca 2007 roku) i polega w głównych aspektach na dokonaniu czynności w niżej przedstawionej kolejności:

 

 • złożeniu przez inwestora (sprawcę samowoli budowlanej) wniosku o pozwolenie na użytkowanie wraz z odpowiednimi dokumentami,
 • weryfikacji w/w dokumentów przez organ nadzoru budowlanego, polegającej na sprawdzeniu zgodności złożonych dokumentów, w tym inwentaryzacji powykonawczej rozpatrywanego obiektu budowlanego oraz ekspertyzy technicznej, potwierdzającej przydatność obiektu do użytkowania, pod warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami,
 • kontroli obiektu przez organu nadzoru budowlanego, mającej na celu potwierdzenie zgodności inwentaryzacji powykonawczej ze stanem faktycznym,
 • wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie.

wskazówki praktyczne:

 • przed złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie warto zasięgnąć informacji – opinii w organie samorządu terytorialnego (wójt lub burmistrz miasta) z zapytaniem czy przedmiotowa samowola nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jaki obowiązywał ( w dniu zakończenia budowy obiektu ) lub jaki obowiązuje obecnie, o ile został uchwalony;

 

Może dojść do sytuacji, kiedy inwestor poniesie koszty związane z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej i ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego, który został wybudowany niezgodnie z w/w planem. W takiej sytuacji organ nadzoru budowlanego będzie musiał wydać nakaz rozbiórki obiektu budowlanego.

 

 •  nie warto składać fałszywego oświadczenia o dacie powstania obiektu, gdyż organ nadzoru budowlanego może wznowić postępowanie i uchylić decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, gdyby dowody, na podstawie których ustalono datę powstania obiektu okazały się fałszywe i wydać nową decyzję, rozstrzygającą o istocie sprawy, w myśl art. 151 § 1 pkt 2 ) kpa

Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Inspektorat Budowlany

tel. 0 55 247 36 68 wew. 45

 • autor informacji: Sebastian Żwirek
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-10 13:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-10 13:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31623
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-16 15:15

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański

NIP 579 180 81 83 / REGON 170818289
 

Dane kontaktowe

Telefon: 55 247 36 71 wew. 145

Telefon/fax: 55 273 27 74

email:inspektor@pinb-powiatnowodworski.pl

           sekretariat@pinb-powiatnowodworski.pl

 

Godziny urzędowania

 

poniedziałek, środa, piątek godz. 9.00 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 198938
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 07:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl