Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Klauzula informacyjna dla petenta/klienta/strony/pełnomocnika

 

Klauzula informacyjna dla petenta/klienta/strony/pełnomocnika

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdański informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdański z siedzibą ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się

poprzez email: iod@sypniewski.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Art. 83 ust. 1, art. 84 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-07-19 12:42
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-03 10:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6873
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-09-03 10:14