Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2023-03-03 10:01

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2023-03-03 10:02

Komunikat Głownego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim zachęca właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do zapoznania się z komunikatem Głownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotyczącym utrzymania obiektów w okresie jesienno-zimowym.

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-3

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2023-01-31 14:39
 • zmodyfikował: Sebastian Żwirek
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-31 14:41

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2023-01-05 14:00

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta nr 102613 / 14.07.2022

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2022-07-14 12:18

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2022-04-06 08:02

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego nr 94084 / 04.03.2022

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2022-03-10 09:47
 • zmodyfikował: Sebastian Żwirek
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-10 10:00

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta nr 94121 / 04.03.2022

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2022-03-10 09:44
 • zmodyfikował: Sebastian Żwirek
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-10 10:01

INFORMACJA O WYBORZE IOD

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2021-12-31 11:15

Sprawozdanie finansowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim za 2020 rok

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2021-03-09 13:18

e-Budownictwo

 • gunb-plakat-rgb-ekran

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2021-01-29 12:26

Sprawozdanie finansowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim za 2019 rok

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2020-04-16 15:16

Dotyczy przekazywania dokumentów do organu nadzoru budowlanego w związku z wyłaczeniem bezpośredniej obsługi klientów

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim informuje, że Starosta Nowodworski umożliwia pozostawienie korespondencji kierowanej do tutejszego organu w skrzynce podawczej, przy wejściu do Starostwa, a także w okienku podawczym (większe gabaryty).


Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2020-03-18 12:32

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2020-03-05 11:59

LISTA KANDYDATÓW SEPŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Żwirek
  data wytworzenia: 2020-03-04
 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2020-03-04 13:40
 • zmodyfikował: Sebastian Żwirek
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-04 13:42

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Główny Księgowy.

Szczegóły oferty znajdziesz w Serwisie Służby Cywilnej po kliknięciu w poniższy link:

https://nabory.kprm.gov.pl/pomorskie/nowy-dwor-gdanski/glowny-ksiegowy,59214

 

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2020-01-03 09:45
 • zmodyfikował: Sebastian Żwirek
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-03 09:48

Sprawozdanie finansowe PINB za 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2019-05-10 14:27

Klauzula informacyjna dla petenta/klienta/strony/pełnomocnika

 • Metryka

  • opublikował: Sebastian Żwirek
   data publikacji: 2018-05-25 09:21

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2018-05-25 09:21

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU A STANOWISKO INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2018-05-29 08:42

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENT DO SPRAW INSPEKCYJNO-KONTROLNYCH

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2018-05-29 08:05
 • zmodyfikował: Sebastian Żwirek
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-29 08:44

LISTA KANDYDATÓW SEPŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2018-05-28 11:42

Klauzula zgody i klauzula informacyjna przy rekrutacji pracownika

Klauzula zgody i klauzula informacyjna przy rekrutacji pracownika

 

Zgoda

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdański moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

 

Klauzula do ogłoszenia
W związku z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdański z siedzibą ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email:
iod@kom-pro.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podanie danych w zakresie określonym przepisami art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres Administratora. Informujemy, że kandydaci do pracy nie są profilowani. Dane kandydatów będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Planowany termin usunięcia danych– nie dłużej niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2018-05-25 09:19

Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego.

Szczegóły oferty znajdziesz po kliknięciu w link:

https://nabory.kprm.gov.pl/pomorskie/nowy-dwor-gdanski/inspektor-nadzoru-budowlanego,26588

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2018-05-02 09:05
 • zmodyfikował: Sebastian Żwirek
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-02 09:15

Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko referenta do spraw: inspekcyjno - kontrolnych.

Szczegóły oferty znajdziesz po otwarciu linku znajdującego się poniżej:

https://nabory.kprm.gov.pl/pomorskie/nowy-dwor-gdanski/referent,26589

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2018-05-02 09:14
 • zmodyfikował: Sebastian Żwirek
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-02 09:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Żwirek
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2016-05-13 12:19
 • zmodyfikował: Sebastian Żwirek
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-13 12:17

Informacja dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE NOWODWORSKIM

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o konieczności wykonania corocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych. Przepis art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw z 2013 roku, poz. 1409, z późniejszymi zmianami), nakłada na właścicieli lub zarządców, obowiązek przeprowadzenia corocznej okresowej kontroli przewodów kominowych, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej (dotyczy wszystkich przewodów kominowych - dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Jednym z przykładów zagrożenia dla zdrowia lub życia mieszkańców jest pominięcie w przeglądach kanałów wentylacyjnych obsługujących pokoje mieszkalne. W przypadku nieszczelności przegród między kanałem wentylacyjnym a sąsiadującym kanałem dymowym lub spalinowym, do kanału wentylacyjnego mogą przedostać się spaliny lub dym, zawierający szkodliwy tlenek węgla (czad). Niekorzystne warunki atmosferyczne mogą powodować ciąg wsteczny w kanale wentylacyjnym, a znajdujące się w nim spaliny będą wdmuchiwane do pomieszczenia poprzez kratkę wentylacyjną.

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

 1. utrzymać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ([...] w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej [...])
 2. zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzenie, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1.

3. Właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów

dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1;

3) dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 60, powinny być dołączone do książki

obiektu budowlanego.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia.

Uwaga!!!

Zarządcy lub właściciele budynków powinni pamiętać, że zgodnie z art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego, brak kontroli przewodów kominowych grozi karą grzywny.

Zakres podmiotowy odnoszący do obowiązku poddawania kontroli obiektu dotyczy: właściciela, zarządcy. W/w kontrole powinny przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

Zatem mając na uwadze przedmiotowy przepis, należy stwierdzić, że ustawodawca nałożył obowiązek przeprowadzania co najmniej dwukrotnych w ciągu roku obowiązkowych okresowych kontroli stanu technicznego - przed i po okresie zimowym - w stosunku do dwóch rodzajów obiektów.

Obowiązkiem tym zostały objęte budynki, które posiadają określoną powierzchnię zabudowy oraz inne obiekty budowlane posiadające dach o wskazanej w przepisie powierzchni.

Powierzchnia zabudowy jest określana na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836 -właściwości użytkowe w budownictwie. Z uwagi na w/w kryteria budynki o powierzchni dachu od 1000 do 2000 m2, które mają powierzchnię zabudowy poniżej 2000 m2, nie podlegają przedmiotowej kontroli.

Obowiązek przeprowadzania przedmiotowych kontroli jest związany z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu, czyli przede wszystkim ma na celu uniknięcie niebezpieczeństwa w przypadku m.in. zalegania śniegu na dachu, oblodzenia, osuwisk ziemnych - oddziałujących na

ten obiekt.

Należy podkreślić, że budynki o dużych powierzchniach zabudowy (i towarzyszących im dużych powierzchniach dachów) wymagają odpowiedniego rozwiązania konstrukcji przekryć dachowych, w których (z uwagi na potrzeby funkcjonalne) często dąży się do zmniejszenia ilości słupów wewnętrznych i stosowania nowoczesnych i lekkich przekryć dachowych o dużych rozpiętościach - nie zawsze korzystnych dla bezpieczeństwa obiektów. Ponadto budynki o dużej powierzchni zabudowy mogą mieć (z uwagi na możliwość ich zaprojektowania w wielu poziomach) zróżnicowaną powierzchnię wewnętrzną, co przekłada się na zróżnicowanie liczby użytkowników budynków - którym należy zapewnić bezpieczeństwo. Dlatego też, zgodnie z PN-EN 1990 Eurocod. Podstawy projektowania konstrukcji konstrukcje obiektów budowlanych (np. budynków użyteczności publicznej), w których występuje wysokie zagrożenie życia ludzkiego lub bardzo duże konsekwencje ekonomiczne, społeczne i środowiskowe - wynikające ze zniszczenia lub nieprawidłowego funkcjonowania konstrukcji - należy poddawać zaostrzonej kontroli w procesie ich projektowania oraz realizacji. Uwzględniając powyższe, takie obiekty budowlane należy poddawać zaostrzonej kontroli również w czasie ich użytkowania. Przejawem zaostrzonej kontroli w zakresie użytkowania tych obiektów jest przepis dotyczący kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3.

Wyżej wymienione budynki i obiekty budowlane są umownie traktowane jako „obiekty podwyższonego ryzyka” i zgodnie z poleceniem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego grupa tych obiektów, związana z przebywaniem w nich znacznej liczby ludzi, została poddana w 2006 r. (i w dalszym ciągu jest poddawana) kontroli, w zakresie zgodnego z prawem ich utrzymywania - przez organy nadzoru budowlanego. Zatem obiekty budowlane powinny być poddawane okresowym kontrolom, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane. Z przepisu tego wynika, że zakres kontroli okresowej, o którym mowa w pkt 3, pokrywa się z zakresem kontroli rocznej. Zatem w każdym roku kalendarzowym właściciel bądź zarządca obiektu budowlanego oprócz dotychczasowej kontroli rocznej zobowiązany jest przeprowadzić dodatkową kontrolę w tym samym zakresie.

Pierwsza kontrola musi być przeprowadzona do dnia 31 maja natomiast druga do 30 listopada. Należy jeszcze zwrócić uwagę na sytuację, w której w danym roku kalendarzowym zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane. W tym miejscu należy wyjaśnić, że zakres kontroli pięcioletniej określonej w pkt 2 tego przepisu i kontroli rocznej uregulowanej w pkt 1 jest różny, z wyjątkiem części budowlanej kontroli rocznej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo budowlane, który pokrywa się z zakresem kontroli pięcioletniej.

Właściciel lub zarządca, w roku kalendarzowym, w którym przypada kontrola pięcioletnia może przeprowadzić jedną kontrolę, która obejmowałaby zakres kontroli rocznej i pięcioletniej. Ponadto właściciel lub zarządca w ramach tej kontroli powinien przeprowadzić kontrolę roczną w zakresie, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy - Prawo budowlane. Tym samym może on przeprowadzić jedną kontrolę i spełnić w ten sposób obowiązek przeprowadzenia kontroli rocznej i pięcioletniej. Jednakże sporządzany z takiej kontroli protokół powinien zawierać informacje świadczące o spełnieniu obowiązków wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo budowlane.

Przeprowadzenie takiej kontroli nie zwalnia właściciela bądź zarządcy z przeprowadzenia dodatkowej kontroli w terminie do dnia 31 maja albo do 30 listopada, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane.

Ponadto na podstawie przepisu art. 70 ust. 1 właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub umowach, obowiązany jest w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. Natomiast obowiązek powyższy, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu (zob. art. 70 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane). Właściwy organ nadzoru budowlanego, po otrzymaniu kopii protokołu z kontroli, zobowiązany jest do bezzwłocznej kontroli obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków.

Należy podkreślić, że ten kto nie spełnia, określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny (zob. art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane).

Natomiast osoba, która nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 2, podlega odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 93 pkt 9a ustawy - Prawo budowlane.

Ponadto w odniesieniu do obowiązku przeprowadzania, na podstawie art. 61 ustawy -Prawo budowlane, kontroli należy wskazać, że kto nie spełnia określonego w art. 61 ustawy - Prawo budowlane, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niegodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2016-01-25 08:30
 • zmodyfikował: Sebastian Żwirek
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-25 08:32

Zarządzenie Nr 1/2013

Zarządzenie Nr 1/2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim z dnia 24.04.2013 roku w sprawie określenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim.

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227 poz. 1505 z późn. zm.) oraz art. 129 § 1 i art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1996 roku- Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz.94 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ustalam dzień 2 maja 2013 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim.
 2. Dzień 18 maja 2013 roku (sobota) jest dniem pracy w godzinach od 7.30 do 15.30 (odpracowaniem) dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść:
  data wytworzenia: 2013-04-25
 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2013-04-25 13:24
OGRZEWAJ DOM BEZPIECZNIE!

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2013-01-14 14:59
INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE NOWODWORSKIM
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE NOWODWORSKIM
GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO RADZI
KOMUNIKAT
ZARZĄDZENIE 3/2008

Metryka

 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2008-11-03 13:34
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora
INFORMACJA O KONIECZNOŚCI WYKONYWANIA OKRESOWYCH KONTROLI BUDYNKÓW I INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZALEGALIZOWANIA SAMOWOLI BUDOWLANEJ

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 101940
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-20 10:03:02

Banery

 • strona GUNB